AVANTAJE ȘI FACILITĂȚI

1. Protecția investițiilor din partea Statului

2. Statutul legal al Zonei Economice Libere este reglementat și poate fi    modificat doar prin Legea Parlamentului RM

3. Posibilitatea transferului profitului obținut peste hotarele Republicii Moldova

4. Tratament preferențial pentru stimularea activității economice

5. Imposibilitatea de expropriere, naționalizare, sechestrare și confiscare altfel decât prin decizia judecătorească

6. Garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani din momentul înregistrării în calitate de Rezident al Zonei Economice Libere

7. Circulația liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul Zonei Economice Libere

8. Posibilitatea de transmitere a mărfurilor (serviciilor) de la un Resident la altul în cadrul Zonei Economice Libere doar cu factura de transport, fără perfectarea declarațieie vamale.

9. Tratament vamal preferențial (Postul Vamal este situat în cadrul Zonei Economice Libere)

10. Taxe preferențiale