AVANTAJE ZEL

Avantajele activității agenților economici în cadrul Zonei Economice Libere

1. Protecţia juridică a statului pentru investiţiile de pe teritoriul zonelor libere 

2. Statut juridic al zonelor libere reglementat prin lege adoptată şi/sau modificată doar de Parlament 

3. Garanţia aplicării timp de 10 ani a legislaţiei în vigoare la momentul înregistrării în calitate de rezident al zonei libere 

4. Posibilitatea de a transfera profitul în străinătate 

5. Forţă de muncă suficientă şi calificată 

6. Posibilitatea folosirii infrastructurii existente 

7. Regimuri preferenţiale de stimulare a activităţii de întreprinzător

8. Imposibilitatea exproprierii, naţionalizării, rechiziţionării şi confiscării bunurilor din zonele libere, decît doar prin hotărîre judecătorească 

9. Scutirea de plata drepturilor de import şi neaplicarea măsurilor de politică economică în cazul importului mărfurilor străine şi autohtone în zona liberă 

10. Neaplicarea regimului de contingentare şi licenţiere la importul şi exporturilor mărfurilor (serviciilor) 

11. Regim de circulaţie liberă a mărfurilor şi serviciilor aflate în zona liberă

12. Posibilitatea transmiterii mărfurilor (serviciilor), aflate în zona liberă, de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale.