ECONOMIE

Situaţia economico-financiară în sectorul industrial în perioada ianuarie - decembrie 2010


     Conform datelor Biroului National de Statistica, in perioada ianuarie - decembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 27056,5 mil. lei (în preţuri curente ) (total pe industrie, inclusiv întreprinderile individuale), înregistrînd o creştere a volumului producţiei industriale cu 7,0 % (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului precedent. În luna decembrie curent în raport cu decembrie 2009 acest indice a marcat o creştere de 2,3 %.

     Majorarea ritmului de creştere a producţiei industriale a fost determinată de creşterea producţiei în întreprinderile din industria prelucrătoare – cu 8,0 %, în industria extractivă – cu 5,6 % şi în sectorul energetic cu 1,0 %. În sectorul industrial nealimentar în perioada respectivă, volumul producţiei a crescut cu 6,1 % faţă de aceiaşi perioadă al anului precedent.

     Creşteri substanţialea producţiei industriale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 8,9 % (deţinînd ponderea de 9,9% a motivat creşterea pe total industrie cu 0,9%); fabricarea vinului – cu 6,0 % (deţinînd ponderea de 7,5% a motivat creşterea cu 0,5 %); fabricarea produselor de tutun – cu 30,1 % (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,6 %); fabricarea încălţămintei – cu 16,8 % (deţinînd ponderea de 2,0 % a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea lacurilor şi vopselelor – cu 17,3 (deţinînd ponderea de 1,2 % a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 22,2% (deţinînd ponderea de 0,8% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice – de 1,9 ori (deţinînd ponderea de 0,4 % a motivat creşterea cu 0,2%), etc.

      În acelaşi timp, a avut loc reduceri a volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 13,9 % (cauzînd reducerea cu 0,6%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 19,0% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea sticle şi articolelor din sticlă – cu 4,1 % (cauzînd reducerea cu 0,1 %); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 21,1 % (cauzînd reducerea cu 0,1%) etc.

     Totodată aici menţionă că, în perioadă de 12 luni ale anului 2010 substanţial s-a micşorat numărul întreprinderilor care şi-au redus volumele de producţie, de la 361 întreprinderi în ianuarie-martie pînă la 325 întreprinderi în ianuarie-decembrie 2010 sau cu 36 întreprinderi mai puţin.

     Concomitent remarcăm că, în luna decembrie 2010 comparativ cu luna noiembrie 2010 volumul producţiei în industrie în ansamblu a crescut cu 11,34 %. Cele mai semnificative creşteri au fost înregistrate în ramurile: „producţia de aparatură şi instrumente medicale” cu 9,5 % şi „industria metalurgică” cu 10,5 %.

     În contextul celor expuse, este necesar de relatat, că pe parcursul a 12 luni ale anului curent se menţine o creştere stabilă a volumului de producţie la întreprinderile din sectorul industrial total pe ţară, inclusiv la cel nealimentar, ceea ce ne permite să constatăm, că practic majoritatea întreprinderilor din sector au reuşit să depăşească situaţia dificilă creată ca rezultat al consecinţelor crizei economice mondiale.

articol preluat de pe www.mec.gov.md