REZIDENŢI

Administraţia Zonei Economice Libere „Bălţi”

Anunţă concus pentru selectarea rezidenţilor Zonei Economice Libere „BĂLŢI”, care au ca scop desfășurarea activității de producere a mărfurilor industriale sau activității comerciale externe.

Concursul se va desfăşura săptămânal, dar nu mai devreme de două săptămâni de la data publicării informației în mass-media sau pe pagina noastră web, în conformitate cu „REGULAMENTUL cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 686 din 30 mai 2002. Locul desfășurării concursului este sediului Administraţiei Zonei Economice Libere „BĂLŢI” din str. Industrială, 4, mun. Bălţi.

Propunerile candidaţilor participanţi la concurs vor fi înaintate până în ultima zi, precedentă zilei desfăşurării concursului, ora 16.00 la sediului Administraţiei Zonei Economice Libere „BĂLŢI” din str. Industrială, 4, mun. Bălţi, în două exemplare (limba de stat, rusă sau engleză), care includ:

- Cererea, adresată Administratorului Principal, privind admiterea la concursul de selectare;

- Copia certificatului de înregistrare în calitate de subiect al activităţii antreprenoriale în Republica Moldova, eliberat de către Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale sau scrisoare de garanţie privind constituirea şi înregistrarea persoanei juridice respective, în caz de învingere la concurs;

- Copia documentului de achitare privind plata cotizaţiei de participare la concurs;

- Proiectul investiţional sau planul business pentru 2-3 ani de activitate, în care s-a ţinut cont de activitatea în condiţiile zonei;

- Intenţia de a participa la dezvoltarea teritoriului (infrastructurii) Zonei libere în corespundere cu condiţiile concursului sau lista de obiecte prioritare, propuse de către Administraţie;

- copia extrasului eliberat de Camera Înregistrării de Stat nu mai vechi de 30 zile;

- Copia actului de identitate valabil al administratorului;

- Numele şi prenumele persoanelor autorizate să acţioneze în numele participanţilor la concurs şi să semneze documentele juridice;

- Scurtă informaţie despre participant;

- Copia bilanţului contabil pentru ultimul an de activitate;

- Posibilităţi de sponsorizare;

- Candidaţii care nu au proprietăţi imobiliare în cadrul zonei libere vor prezenta un antecontract în care vor fi stipulate condiţiile de arendă a spaţiului, iar proprietarii de imobile – acte care atestă dreptul de proprietate.

Pentru companiile care pretind la statutul de rezident și solicită autorizații pentru prestarea serviciilor, suplimentar mai sunt următoarele cerințe:

- solicitarea unei companii rezidente în ZEL „BĂLȚI” ce are ca gen de activitate „Producția industrială a mărfurilor de export”;

- garanția creării a cel puțin 5 (cinci) locuri noi de muncă în ZEL „BĂLȚI” în primul an de activitate;

- investiții în ZEL „BĂLȚI” de cel puțin 20 (douăzeci) mii euro în primul an de activitate.

Taxa de participare la concurs constituie 400 EURO. Achitarea se face în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM la ziua achitării, cu rotungire până la un număr întreg. Decontarea se va realiza la contul curent al Zonei Economice Libere „BĂLŢI”:

Banca: Victoriabank SA, fil. nr.1, mun. Bălţi
Codul băncii: VICBMD2X740
Cont de decontare: MD59VI000002224801435MDL
Beneficiar: Zona Economică Liberă ”BĂLŢI”
Cod fiscal: 30967126
Destinaţia plăţii: Taxa de participare la concursul de selectare a rezidenților

În cazul în care candidatul inscris la concurs nu este selectat în calitate de învingător, taxa de participare la concurs nu se restituie!

Informaţii suplimentare referitor la Zona Economică Liberă „BĂLŢI” şi condiţiile de participare la concurs, pot fi obţinute de luni până vineri de la ora 9.00 până la ora 17.00 la următoarele numere de telefon: +373 231 88 882; mob: +373 602 01 555.