HUB PENTRU UE ȘI CSI

SCOPUL NOSTRU ESTE SUCCESUL DUMNEAVOASTRĂ

 • Statutul de țară vecină cu Uniunea Europeană
 • Accesul fără taxe vamale pe piața UE în baza preferințelor oferite de Comisia Europeană
 • Accesul fără taxe vamale pe piața țărilor din Europa de Sud-Est în baza acordului multilateral de comerț liber CEFTA
 • Accesul fără taxe vamale pe piețile statelor membre ale CSI în baza acordurilor de liber schimb
 • Existența acordurilor bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor
 • Factorii de producere relativ ieftini în comparție cu alte țări din regiune
 • Existența experienței ”istorice” în calitate de țară intermediară/de tranzit
 • Mediul de afaceri bilingv (român și rus)
 • Resurse umane disponibile și ieftine
 • Infrastructura zonei
 • Stimulente și concesii acordate de Administrația zonei